Załącznik do reklamacji

Reklamacja

 1. W przypadku zakupionego u nas towaru i okaże się on wadliwy, kupujący ma prawo do zareklamowania go na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi.
 2. W związku z występującą wadą możesz zażądać od nas:

  – usunięcia wady,
  – wymiany wadliwego towaru na nowy,
  – obniżenia ceny,
  – może odstąpić od umowy, ale tylko w przypadku, gdy wada jest istotna; wadą istotną jest wada, która nie pozwala na używanie rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem

 3. Reklamacje należy złożyć poprzez adres e-mail: biuro@stal-serwis.pl lub poprzez pocztę na adres ul. Polna 10, 06-500 Mława.
 4. Zdarza się tak, że do rozpatrzenia reklamacji, będzie potrzebny nam reklamowany towar. Należy wtedy wysłać towar do sprzedawcy pod adres ul. Polna 10, 06-500 Mława. Kupujący pokrywa koszt wysyłki reklamowanego towaru.
 5. Za wszelkie wady, które zostały stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia zakupu odpowiadamy względem Ciebie.
 6. Reklamację należy zgłosić nie później niż rok od zauważenia wady. Czas na złożenie reklamacji nie może się skończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy.
 7. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez nas w ciągu 14 dni od otrzymania Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

 • mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj:
  https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
 • pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem:
  https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
 • bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.